Sınav Şartnamesi

Belge Anadolu

Sınav Şartnamesi

TEORİK SINAV

 • A1 yeterlilik biriminde teorik sınavlar test (T1),  A2 yeterlilik biriminde teorik sınavlar test (T1) ve mülakat (T2) şeklinde gerçekleştirilir.  Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır.
 • Aday her bir birimden 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve aday yine her bir yeterlilik birimi için teste yer alan soruların en az % 60 ini doğru yanıtlaması durumunda bu sınavdan başarılı sayılacaktır.
 • Teorik sınavlarda adaylardan teorik “Sınav Kitapçık” larındaki sorulara göre cevaplarını kendilerine verilen sınav kitapçıkları üzerine işaretlemeleri beklenir.
 • Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Silinmiş ve uygunsuz işaretlemeler yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır. Ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.
 • Teorik sınavlar için sınav süreleri ilk sefer sınava girecek adaylar için ilgili birimlerinin toplam süreleri kadardır ve tek oturumda sınav yapılacaktır.
 • Başarılı olamadıkları ilgili zorunlu birimlerden adayların tekrardan sınava girmeleri durumunda gerek görülürse sınav salonundaki sınav tiplerine göre sınavlar birim bazlı oturumlar şeklinde yapılacak ve her oturum arasına 10 dakika zaman konulacaktır.
 • Her Ulusal Yeterlilik içim sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Teorik sınav soruları ANADOLU BELGELENDİRME soru bankasından seçilen sorulardan oluşur

PERFORMANS SINAVI

 •  A2 yeterlilik biriminde performans sınavları  (P1), A2 yeterlilik biriminde performans    sınavları  (P1) ve şeklinde gerçekleştirilir.
 • Adaylar, performans sınavlarını yeterlilik birimi bazında tek-tek alırlar ve yapılan değerlendirmeler o birim içindeki Ulusal Yeterliliğin verdiği başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır.
 • Performans sınavları “Performans Sınavı Kontrol Liste” leri üzerinden yapılır. Ve birimlerdeki performans sınavlarında kontrol listelerindeki puanlara göre değerlendirme yapılır.
 • Performans sınavlarında ilgili sınav biriminde varsa kritik olarak belirlenmiş soruları başaramayan aday ilgili birim sınavından başarılı olamaz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 • Sınavlar, Ulusal Yeterliliklerde ile belirlenmiş olan A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinde tanımlanan tüm başarım ölçütlerini karşılayacak şekilde, teorik sınav (T1),mülakat sınavı (T2) ve performansa dayalı sınav (P1) şeklinde 2 bölüm olarak yapılır.
 • Sınavın, teorik ya da performansa dayalı bölümünden veya her iki bölümünden de başarısız olan aday bir (1) yıl içerisinde başvurması halinde, başarısız olduğu bölümde yer alan birim, birimlerin bazılarından ya da birimlerin tümünden herhangi bir ücret ödemeden sınava bir kez daha tekrar girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanlar belgelendirilmiş kişi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir.
 • Adayın bir yıl içerisinde girmiş olduğu sınavdan üst üste iki kez başarısız olması durumunda Ulusal Yeterliliğin Eklerinde belirtilen, süre ve içerikte mesleki eğitim programlarına devam etmesi tavsiye edilir.
 • Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sırasında da performans sınavını yapan sınav değerlendiricisinin ataması Genel Koordinatör tarafından kontrol edilecektir.
 • Adayların son iki yıl içinde eğitim faaliyetlerin bulunmuş olan sınav değerlendiricileri adayların sınavlarını gerçekleştiremez. Eğer sınav yapılmışsa iptal edilir.
 • Belge almaya hak kazanamayan adaylara talep etmesi durumunda başarılı oldukları birimler ile ilgili ANADOLU BELGELENDİRME Genel Müdürü tarafından imzalanmış yazı verilir.
 • Sınavların oluşturulması, ölçme değerlendirmeye ilişkin tüm şartlar ve adayların başarı şartları aşağıdaki tablolara göre yapılacaktır.

 

 AHŞAP KALIPÇI SEVİYE 3 / REV.NO: 02

 

Sınav Şekli

Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav (T1)

Mülakat Sınavı

(T2)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

 

Mülakat Sınavı

(T2)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

Teorik

Sınav

(T1)

Mülakat Sınavı

(T2)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Mülakat Sınavı

(T2)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

A1

X

 

X

60

 

80

EN AZ 5

 

Performans Sınavı Kontrol Listesi

10

 

20-30

A2

X

X

X

60

60

80

EN AZ 20

Mülakat Sınavı Kontrol Listesi

 

Performans Sınavı Kontrol Listesi

40

TANIMLI DEĞİL

340-370

Toplam

25

 

 

50

 

360-400

                                                                                                                                        

AHŞAP KALIPÇI SEVİYE 3 / REV.NO: 03

 

Sınav Şekli

Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Yapılandırılmış Sözlü Sınav

(T1)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

Yapılandırılmış Sözlü Sınav

(T1)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

Yapılandırılmış Sözlü Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Yapılandırılmış Sözlü Sınav

(T1)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

A1

x

 

60

80

EN AZ 5

 

8-10 DK

20-30

A2

x

x

60

80

EN AZ 13

Performans Sınavı Kontrol Listesi

20-26 DK

340-370

Toplam

18

 

28-36 DK

360-400

                                                                                                                                        

ALÇI LEVHA UYGULAYICISI SEVİYE 3

 

Sınav Şekli

Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav (T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

A1

X

X

60

70

EN AZ 5

Performans Sınavı Kontrol Listesi

10

20-30

A2

X

X

60

80

EN AZ 5

Performans Sınavı Kontrol Listesi

10

160-210

Toplam

10

 

20

180-240

 

 ALÇI SIVA UYGULAYICISI SEVİYE 3

 

Sınav Şekli

Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav (T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

A1

X

X

60

80

EN AZ 5

Performans Sınavı Kontrol Listesi

10

20-30

A2

X

X

60

80

EN AZ 25

Performans Sınavı Kontrol Listesi

50

150-180

Toplam

30

 

60

170-210

BETONARME DEMİRCİSİ SEVİYE 3/REV.NO:02

 

Sınav Şekli

Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav (T1)

Mülakat Sınavı

(T2)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

 

Mülakat Sınavı

(T2)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

Teorik

Sınav

(T1)

Mülakat Sınavı

(T2)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Mülakat Sınavı

(T2)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

A1

X

 

X

60

 

80

EN AZ 5

 

Performans Sınavı Kontrol Listesi

10

-

20-30

A2

X

X

X

60

60

80

EN AZ 20

Mülakat Sınavı Kontrol Listesi

Performans Sınavı Kontrol Listesi

40

TANIMLI DEĞİL

220-270

Toplam

 

25

 

 

50

 

240-300

 

BETONARME DEMİRCİSİ SEVİYE 3 / REV.NO: 03

 

Sınav Şekli

Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Yapılandırılmış Sözlü Sınav

(T1)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

Yapılandırılmış Sözlü Sınav

(T1)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

Yapılandırılmış Sözlü Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Yapılandırılmış Sözlü Sınav

(T1)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

A1

x

 

60

80

EN AZ 5

 

8-10 DK

20-30

A2

x

x

60

80

EN AZ 12

Performans Sınavı Kontrol Listesi

18-24 DK

340-370

Toplam

17

 

26-34 DK

360-400

                                                                                                                                        

BETONCU SEVİYE 3

 

Sınav Şekli

Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav (T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

A1

X

X

60

80

EN AZ 5

Performans Sınavı Kontrol Listesi

10

20-30

A2

X

X

60

80

EN AZ 20

Performans Sınavı Kontrol Listesi

40

210-240

Toplam

25

 

50

230-270

 

DUVARCI SEVİYE 3/REV.NO:00

 

Sınav Şekli

Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav (T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

A1

X

X

60

80

EN AZ 5

Performans Sınavı Kontrol Listesi

10

120-180

A2

X

X

60

80

EN AZ 20

Performans Sınavı Kontrol Listesi

40

120-240

Toplam

25

 

50

240-420

 

DUVARCI SEVİYE 3/REV.NO:01

 

Sınav Şekli

Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav (T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

A1

X

 

60

80

EN AZ 10

Performans Sınavı Kontrol Listesi

15

120-180

A2

X

X

60

80

EN AZ 10

Performans Sınavı Kontrol Listesi

15

120-240

Toplam

25

 

30

240-420

 

ENDÜSTRİYEL BORU MONTAJCISI SEVİYE 3

 

Sınav Şekli

Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav (T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

A1

X

X

60

80

EN AZ 5

Performans Sınavı Kontrol Listesi

10

30-40

A2

X

X

60

80

EN AZ 20

Performans Sınavı Kontrol Listesi

40

150-200

Toplam

25

 

50

180-240

 

İNŞAAT BOYACISI SEVİYE 3

 

Sınav Şekli

Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav (T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

A1

X

X

60

80

EN AZ 5

Performans Sınavı Kontrol Listesi

10

15-20

A2

X

X

60

80

EN AZ 20

Performans Sınavı Kontrol Listesi

40

120-160

Toplam

25

 

50

135-180

 

ISI YALITIMCISI SEVİYE 3

 

Sınav Şekli

Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav (T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

A1

X

X

60

-

EN AZ 10

Performans Sınavı Kontrol Listesi

20

-

A2

X

X

60

80

EN AZ 8

Performans Sınavı Kontrol Listesi

16

180-240

Toplam

18

 

36

180-240

 

İSKELE KURULUM ELEMANI SEVİYE 3

 

Sınav Şekli

Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav (T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

A1

X

X

60

80

EN AZ 15

Performans Sınavı Kontrol Listesi

30

20-30

A2

X

X

60

80

EN AZ 40

Performans Sınavı Kontrol Listesi

80

120-150

Toplam

55

 

110

140-180

 

PANEL KALIPÇI SEVİYE 3

 

Sınav Şekli

Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav (T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

A1

X

X

60

80

EN AZ 10

Performans Sınavı Kontrol Listesi

20

20-30

A2

X

X

60

80

EN AZ 20

Performans Sınavı Kontrol Listesi

40

340-370

Toplam

30

 

60

360-400

 

SERAMİK KARO KAPLAMACISI SEVİYE 3 /REV.NO:00

 

Sınav Şekli

Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav (T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

A1

X

X

60

80

EN AZ 5

Performans Sınavı Kontrol Listesi

10

20-30

A2

X

X

60

80

EN AZ 20

Performans Sınavı Kontrol Listesi

40

210-240

Toplam

25

 

50

230-270

SERAMİK KARO KAPLAMACISI SEVİYE 3 /REV.NO:01

 

Sınav Şekli

Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav (T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

A1

X

 

60

80

EN AZ 10

Performans Sınavı Kontrol Listesi

15

20-30

A2

X

X

60

80

EN AZ 25

Performans Sınavı Kontrol Listesi

45

220-250

Toplam

35

 

70

240-280

 

SIVACI SEVİYE 3

 

Sınav Şekli

Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav

(T1)

Performansa

Dayalı

Sınav(P1)

Teorik

Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik

Sınav

(T1)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

A1

X

X

60

80

EN AZ 5

Performans Sınavı Kontrol Listesi

10

20-30

A2

X

X

60

80

EN AZ 20

Performans Sınavı Kontrol Listesi

40

160-180

Toplam

25

 

50

180-210

 

SU YALITIMCISI SEVİYE 3

 

Sınav Şekli

Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav

(T1)

Performansa

Dayalı

Sınav(P1)

Teorik

Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik

Sınav

(T1)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

A1

X

 

60

 

EN AZ 20

-

40

-

A2

 

X

 

80

-

Performans Sınavı Kontrol Listesi

-

120-150

A3

 

X

 

80

-

Performans Sınavı Kontrol Listesi

-

120-150

A4

 

X

 

80

-

Performans Sınavı Kontrol Listesi

-

120-150

Toplam

20

 

40

360-450

 

İNŞAAT İŞÇİSİ SEVİYE 2

 

Sınav Şekli

Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav (T1)

Mülakat Sınavı

(T2)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

 

Mülakat Sınavı

(T2)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

Teorik

Sınav

(T1)

Mülakat Sınavı

(T2)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Mülakat Sınavı

(T2)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

A1

 

X

 

 

60

 

 

EN AZ 10

 

 

TANIMLI DEĞİL

 

A2

   

X

   

60

   

Performans Sınavı Kontrol Listesi

   

120-150

Toplam

 

 

10

 

   

120-150

 

 

 

 

 

 

 

TÜNEL KALIPÇI SEVİYE 3

 

Sınav Şekli

Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav (T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

A1

X

X

60

80

EN AZ 15

Performans Sınavı Kontrol Listesi

25

20-30

A2

X

X

60

80

EN AZ 25

Performans Sınavı Kontrol Listesi

45

340-370

Toplam

25

 

70

360-400

 

PVC DOĞRAMA MONTAJCISI SEVİYE 3

 

Sınav Şekli

Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav (T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

A1

X

X

60

80

EN AZ 15

Performans Sınavı Kontrol Listesi

25

20-30

A2

X

X

60

80

EN AZ 25

Performans Sınavı Kontrol Listesi

45

160-180

Toplam

25

 

70

180-210