Gözetim Takip Formu

Belge Anadolu

Gözetim Takip Formu

Belgenin Gözetiminin Yapılması;
 
Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla kuruluş; Ulusal yeterliliklerde süreler belirtilmiş ise yeterliliklerde belirtilen tarihlerde belirtilmemiş ise belge veriliş tarihinden itibaren 36.ayın sonuna kadar en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır. Gözetim süreci Ulusal Yeterliliklerde belirtilmiş ise Ulusal Yeterlilikte belirtilen, belirtilmeyen durumlarda ise belgeli adaydan 
 
*belge alınan tarihten itibaren  12 aylık SGK dökümü veya
*işveren yetkilisince onaylanmış PB.F.57 Gözetim Takip Formu veya
*işveren yetkilisince onaylanmış yazı (Çalışma Beyanı), gözetim süresi bitinceye BELGE ANADOLU'ya teslim edilmelidir.
 
Gözetimin yapılıp belgenin devamı için gerekli şartlar:
 
*Ulusal yeterliliklerde süreler belirtilmiş ise yeterliliklerde belirtilen tarihlerde belirtilmemiş ise belge veriliş tarihinden itibaren 36.ayın sonuna kadar tamamlanmalıdır.
*Gözetim süreci Ulusal Yeterliliklerde belirtilmiş ise Ulusal Yeterlilikte belirtilen, belirtilmeyen durumlarda ise belgeli adaydan belge aldığı tarihten itibaren 6 aylık SGK dökümü veya işveren yetkilisince onaylanmış PB.F.57 Gözetim Takip Formu veya işveren yetkilisince onaylanmış yazı (Çalışma Beyanı), alınması istenir.
*Yeterliliklerde belirtilen sürede 36. ay sonunda gözetim şartlarını yerine getirmeyen belge sahiplerinin belgesi belge geçerlilik süresi sonuna kadar askıya alınır. Bu süre içerisinde gerekli şartları tamamlayan adayların belgeleri 5 yıl sonuna kadar uzatılır.
*Askı süresince  gözetim faaliyetini tamamlamamış adayların belgeleri iptal edilir.
 
İşveren yetkilisince onaylanmış yazı (Çalışma Beyanı), işveren yetkilisince kaşe ve imza edilmiş olmalıdır. İçeriğinde belge kapsamında çalıştığına dair ibareler ve çalışma zamanları yer almalıdır. İlgili yazıda kurum bilgileri, veriliş tarihi ve veren yetkili kişinin adı, soyadı, unvan bilgileri de bulunmak zorundadır.
 
 
Bu uyarıların yapılabilmesi için belge sahibi çalışan iletişim ve diğer bilgilerini her zaman güncel tutmakla yükümlüdür. BELGE ANADOLU tarafından bir uyarı beklemeksizin gerekli gözetim evraklarının tamamlanarak zamanında BELGE ANADOLU ' ya sunmak belge sahibi çalışanın sorumluluğudur. İletişim bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmemiş kişilerle irtibata geçilememesi durumunda BELGE ANADOLU' nun herhangi bir yükümlülüğü bulunmaz.
 
Gözetim faaliyetlerinin işleyiş süreci www.belgeanadolu.com adresinde ve belge üzerinde belirtilmiştir. www.belgeanadolu.com web sitesinde gözetim süreci başlayan adaylar ilan edilir.
Gözetim evrakları elden/kargo/e-mail v.b. ile kuruluşa teslim edilebilir.